Wywóz odpadów niebezpiecznych

Oferujemy Państwu profesjonalny wywóz odpadów niebezpiecznych.

Posiadamy samochody transportowe typu: van lub tzw. skrzyniowe spełniające wszelkie normy wymagane prawem polskim. Po odbiór odpadów wysyłamy do Państwa samochody wyposażone dodatkowo w specjalistyczne pojemniki do przewozu odpadów niebezpiecznych oraz oznakowane zgodnie z przepisami obowiązującymi przy transporcie materiałów niebezpiecznych.

Posiadane przez nas pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów pozwalają na wywóz ponad 900 różnych odpadów.

Pełną listę odpadów, na które nasza firma posiada pozwolenie znajdziecie Państwo w załączonej decyzji.

Wywóz odpadów odbywa się na podstawie zawartej umowy określającej warunki finansowe wykonania usługi.

Odpady przekazywane są do unieszkodliwienia lub odzysku uprawnionym odbiorcom.

Prowadzimy pełną dokumentację związaną z obrotem odpadami.

W przypadku zainteresowania usługą wywozu odpadów niebezpiecznych prosimy o kontakt z Działem Handlowym tel. 58-785-76-47 lub prosimy o złożenie zapytania drogą elektroniczną e-mail: handlowy@sanipor.pl