Kontakt

Dział Handlowy


Wyświetl większą mapę

Gdynia-Cisowa, ul. Handlowa 12, w dni robocze od godziny 7.00 – 15.00
Telefon:            58-785-76-47
e-mail:              handlowy@sanipor.pl

Reklamacje usług:

Telefon:            58-785-76-31     (w godzinach: 9:00 – 15:00)
e-mail:              reklamacje@sanipor.pl

Reklamacje finansowe:

Telefon:            58-660-96-00
e-mail:              faktury@sanipor.pl

Wywóz nieczystości ciekłych:

Telefon:            58-660-96-35
e-mail:              ciekle@sanipor.pl

Wywóz odpadów w kontenerach:

Telefon:            58-785-76-32
e-mail:              biuro@e-worek.pl

Wywóz odpadów w workach „big-bag”:

Telefon:            58-785-76-06
e-mail:              biuro@e-worek.pl

Zarząd Spółki


Wyświetl większą mapę

Gdynia-Redłowo, ul. Sportowa 8
Telefon:            58-660-96-02
Fax:                 58-660-96-01
e-mail:              sekretariat@sanipor.pl

Klauzula informacyjna dla celów kontaktowych

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Administrator Danych Osobowych: Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych „Sanipor”  sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia, radca@sanipor.pl, tel. 586609600