O nas

Podstawowe informacje

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor sp. z o.o. jest firmą o ponad 85 – letniej tradycji na rynku usług komunalnych, świadcząc usługi w zakresie:

  • odbioru odpadów komunalnych
  • odbioru nieczystości ciekłych
  • wywozu odpadów segregowanych
  • wywozu odpadów przemysłowych
  • wywozu gruzu
  • wywozu odpadów niebezpiecznych
  • dezynfekcji pojemników
  • całorocznego oczyszczania ulic i placów

Dysponujemy szeroką gamą pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów. Oferujemy także wywóz odpadów w workach typu „big-bag”.

Dodatkową działalnością firmy jest wynajem nieruchomości.

Posiadamy 3 ogólnodostępne stacje paliw, na których oferujemy wysokiej jakości paliwo po atrakcyjnych cenach.

Dane firmy

Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sanipor sp. z o.o.

Adres: ul. Sportowa 8, 81-300 Gdynia

KRS: 0000114710

NIP: 586-010-29-26

REGON: 190560289

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 383.300,00 zł.

Zarząd Spółki: Prezes Zarządu - mgr Tadeusz Kluba