Gospodarka odpadami

Na poniższej stronie znajdziecie Państwo wszystkie informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie Gdyni, Redy, gminy Szemud.

Po prawej stronie w tzw. Nawigacji umieszczone zostały wszystkie grupy odpadów, które powstają na Państwa nieruchomości.

Uprzejmie przypominamy, że w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą wnosicie Państwo bezpośrednio do gminy odbierane będą tylko następujące grupy odpadów:

  • Odpady zmieszane;
  • Odpady segregowane w pojemnikach lub w workach;
  • Odpady wielkogabarytowe;
  • Odpady zielone;
  • Popiół;

Pozostałe odpady takie jak: odpady niebezpieczne, gruz, odpady poremontowe itp. odbierane będą od Państwa na dodatkowe – płatne zlecenie. Więcej informacji na temat naszych usług znajdziecie Państwo w zakładce „oferta firmy