Odpady zmieszane

Co odbieramy

PRSP SANIPOR Sp. z o.o. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierać będzie każdą ilość odpadów, która powstanie na Państwa nieruchomości.

Warunkiem odbioru odpadów jest gromadzenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach spełniających wymogi Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta / gminy.

W czym odbieramy

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta / gminy.

Pojemniki do zbiórki odpadów muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzbietowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym, w który wyposażone są nasze samochody.

Pojemniki powinny być ustawione na utwardzonej nawierzchni, w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd naszych pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów i dostęp pracowników brygad wywozowych do pojemnika

W przypadku braku miejsca umożliwiającego bezpośredni dojazd brygady wywozowej oraz dostęp naszych pracowników, pojemnik należy umieścić przed posesją przy krawędzi jezdni, najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.

Kiedy odbieramy

W dniu wywozu każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia bezpośredniego dostępu do pojemnika, w którym gromadzone są odpady.

W przypadku braku dostępu pojemnik taki nie zostanie opróżniony. Jego opróżnienie nastąpi dopiero w dniu następnego wywozu zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Reklamacja wywozu

Wszystkie reklamacje związane z nieterminowym wywozem odpadów zmieszanych z Państwa posesji można zgłaszać telefonicznie w godzinach: 9:00 – 15:00 pod nr tel. 58-785-76-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@sanipor.pl

Harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych na rok 2018:

MIASTO / GMINA DZIELNICA / REJON pobierz
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack PDF
REDA I / II PDF
ŻUKOWO Rejon Południowy PDF
SZEMUD Rejon I PDF
SZEMUD Rejon II PDF