Śmieci od nowa

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z decyzją Sejmu, całą odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęły samorządy lokalne.

Umowę z firmą, która dotychczas wywoziła odpady z Państwa posesji, zastąpiła deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Samorządy lokalne zobligowane zostały do zorganizowania przetargu i wyłonienia w ten sposób najlepszej i jednocześnie najtańszej firmy wywozowej.

Jest nam niezmiernie miło, że to właśnie nasza firma został wybrana przez miasto i w okresie od 01.07.2013 roku do końca 2015 roku będzie wywozić odpady z Państwa posesji.

Nowy system nakłada obowiązki, ale też przynosi realne korzyści – w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Gdyni mogą pozbyć się prawie wszystkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Więcej informacji na temat „rewolucji śmieciowej” możecie Państwo uzyskać na stronie internetowej www.smieciodnowa.pl