Odpady zielone

GDYNIA

Wywóz odpadów zielonych został objęty opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co odbieramy

Do odpadów odbieranych w ramach opłaty zaliczyć należy większość odpadów, które powstają w Państwa ogrodach przydomowych lub też terenach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Są to między innymi:

 • skoszona trawa
 • kwiaty
 • łodygi i inne części roślin
 • liście
 • drzewka świąteczne

Czego nie odbieramy  (usługa płatna dodatkowo)

Gałęzie oraz pozostałe zdrewniałe części roślin nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – usługa jest dodatkowo płatna. Wyjątek stanowią drzewka świąteczne odbierane zgodnie z harmonogramem.
W przypadku odpłatnego odbioru odpadów prosimy o kontakt z Działem Handlowym tel. 58-785-76-47 lub prosimy o wysłanie swojego zapytania na adres e-mail: handlowy@sanipor.pl

W czym odbieramy

Odbiór w workach

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami otrzymacie Państwo od naszej firmy worki z folii polietylenowej LDPE, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, o grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów.

Kiedy odbieramy

Odbiór  odpadów zielonych w workach będzie następował zgodnie z poniższym harmonogramem.

Warunkiem odbioru jest wystawienie zapełnionego worka w widocznym miejscu przed posesją najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru.

Worki wystawione po tej godzinie będą odbierane dopiero w następnym dniu przewidzianym w harmonogramie.

MIASTO / GMINA dzielnica / rodzaj zabudowy pobierz
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa wielorodzinna -         poniedziałek, czwartek* PDF
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa wielorodzinna -              wtorek, piątek* PDF
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa jednorodzinna –       poniedziałek* PDF
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa jednorodzinna -             wtorek* PDF
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa jednorodzinna -           czwartek* PDF
GDYNIA Karwiny, Dąbrowa, Wielki Kack – zabudowa jednorodzinna -               piątek* PDF

* termin odbioru odpadów zmieszanych

Reklamacja wywozu

Wszystkie reklamacje związane z nieterminowym wywozem odpadów zielonych z Państwa posesji można zgłaszać telefonicznie w godzinach: 9:00 – 15:00 pod nr tel. 58-785-76-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@sanipor.pl

REDA

Wywóz odpadów zielonych został objęty opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Co odbieramy

Do odpadów odbieranych w ramach opłaty zaliczyć należy większość odpadów, które powstają w Państwa ogrodach przydomowych lub też terenach należących do wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowych. Są to między innymi:

 • skoszona trawa
 • kwiaty
 • łodygi i inne części roślin
 • liście
 • gałęzie
 • drzewka świąteczne

W czym odbieramy

Odbiór w workach
W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami otrzymacie Państwo od naszej firmy worki z folii polietylenowej LDPE, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, o grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu w kolorze brązowym o pojemności 80 litrów.

W pierwszym dniu odbioru odpadów (harmonogram) każda nieruchomość otrzyma 2 worki na odpady zielone. Kolejne odbiory będą realizowane zgodnie z zasadą worek za worek.

Kiedy odbieramy

Odbiór  odpadów zielonych w workach będzie następował zgodnie z poniższym harmonogramem.

Warunkiem odbioru jest wystawienie zapełnionego worka w widocznym miejscu przed posesją najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru.

Worki wystawione po tej godzinie będą odbierane dopiero w następnym dniu przewidzianym w harmonogramie.

MIASTO / GMINA dzielnica / rejon pobierz
REDA I / II PDF

Reklamacja wywozu

Wszystkie reklamacje związane z nieterminowym wywozem odpadów zielonych z Państwa posesji można zgłaszać telefonicznie w godzinach: 9:00 – 15:00 pod nr tel. 58-785-76-31 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: reklamacje@sanipor.pl